Toàn thể CBCNV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thứ hai, 21/10/2013 | 15:46 Tổng số lượt xem: 2594

 

 

 

 

 

Dưới ánh nắng cuối thu vàng dịu, hôm nay đường Hoàng Diệu ngập đau thương. Đoàn Cựu chiến binh NXBGDVN cùng hàng ngàn người lặng lẽ xếp hàng dọc phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Cựu chiến binh NXBGDVN ghi cảm tưởng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

nxbgd.vn